Rîsaleya Îçtîhadê

Peyva Bîst û Heftan
XATÎME
Zeyla Peyva Bîst û Heftan
SEBEBÊ DUDUYAN
SEBEBÊ SISÊYAN
Sûretê duduyan
Wechê sisêyan
Sûal
Sûala Duduyan
Sûala sisêyan
Sûala çaran
Mektûba Bîst û Şeşan
Qismê Yekem ê Mektûba Bîst û Nehan
NUKTEYA ÇARAN
NUKTEYA PENCAN
NUKTEYA ŞEŞAN
NUKTEYA HEFTAN
Qismê Heftemîn ê Mektûba Bîst û Nehan
ÎŞARETA SISÊYAN
ÎŞARETA ÇARAN
ÎŞARETA HEFTAN YANÎ SÛALA SISÊYAN
Mustaîd, dikare dibe muctehîd; nikare bibe muşerri
Qur’an ayîne dixwaze, wekîl naxwaze

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir