Derbarê Me de

Nûra Quranê ku li ser Risaleyên Nûr diteyise. Li pey ronahiya wehyê.