Armanca pîroz ya afirandinê û encama herî bala ya fitretê