Guhdarî Bike

1-DERMANÊ YEKÊ / Onur Karabaş

2-DERMANÊ DUDUYAN / Onur Karabaş

3-DERMANÊ SISÊYAN / Onur Karabaş

4-DERMANÊ ÇARAN / Onur Karabaş

5-DERMANÊ PÊNCAN / Onur Karabaş

6-DERMANÊ ŞEŞAN / Sabır Akpolat

7-DERMANÊ HEFTAN / Serkan Arslanoğlu

8-DERMANÊ HEŞTAN / Serkan Arslanoğlu

9-DERMANÊ NEHAN / Serkan Arslanoğlu

10-DERMANÊ DEHAN / Serkan Arslanoğlu

11-DERMANÊ YANZDEHAN / Serkan Arslanoğlu

12-DERMANÊ DUWAZDEHAN / Muhammed Abid Akpolat

13-DERMANÊ SÊZDEHAN / Muhammed Abid Akpolat

14-DERMANÊ ÇARDEHAN / Onur Karabaş

15-DERMANÊ PANZDEHAN / Onur Karabaş

16-DERMANÊ ŞANZDEHAN / Onur Karabaş

17-DERMANÊ HIVDEHAN / Serkan Arslanoğlu

18-DERMANÊ HIJDEHAN / Serkan Arslanoğlu

19-DERMANÊ NOZDEHAN / Muhammed Abid Akpolat

20-21-DERMANÊ BÎSTÎ-DERMANÊ BÎST Û YEKÊ / Sabır Akpolat

22-DERMANÊ BÎST Û DUDUYAN / Sabır Akpolat

23-DERMANÊ BÎST Û SISÊYAN / Onur Karabaş

24-DERMANÊ BİST Û ÇARAN / Onur Karabaş

25-DERMANÊ BÎST Û PÊNCAN / Onur Karabaş

Nameya Hivdehan / Muhammed Abid Akpolat

Lem’eya Duduyan / Serkan Arslanoğlu

NUKTEYA YEKÊ / Serkan Arslanoğlu

NUKTEYA DUDUYAN / Serkan Arslanoğlu

NUKTEYA SISÊYAN / Serkan Arslanoğlu

NUKTEYA ÇARAN / Serkan Arslanoğlu

NUKTEYA PÊNCAN / Serkan Arslanoğlu

Xatîme/Dawî / Onur Karabaş