Derbarê Me de

Nûra Quranê ku li ser Risaleyên Nûr diteyise

Li pey ronahiya wehyê